top of page

Mon, 20 May

|

Webinar

Webinar - The Case for Waste (Rauli Partanen / Think Atom)

Fins onderzoeker Rauli Partanen presenteert zijn rapport over geologische berging van kernafval en de mogelijkheden om geologische bergingsfaciliteiten commercieel te exploiteren. Dit zou een oplossing kunnen bieden aan andere landen die een oplossing zoeken voor hun kernafval.

Webinar - The Case for Waste (Rauli Partanen / Think Atom)
Webinar - The Case for Waste (Rauli Partanen / Think Atom)

Tijd & Plaats

20 May 2024, 15:00 – 19:00

Webinar

Over

Wat met het afval?

Wat moeten we aanvangen met kernafval? Dit thema roept vaak zorgen op en vormt een struikelblok voor de acceptatie van kernenergie. Veel mensen zijn bezorgd over radioactief afval en de afwezigheid van een permanente oplossing voor gebruikte splijtstof. De meest veilige methode voor de lange termijn is diepe geologische berging. Vanuit technisch en gezondheidsperspectief is deze aanpak zeer veilig. Studies wijzen uit dat zelfs bij grote fouten de stralingsdosis van zo'n faciliteit verwaarloosbaar klein zou zijn.

De grootste uitdagingen voor het realiseren van deze opslagfaciliteiten liggen bij lokale en nationale publieke en politieke acceptatie. Angst en misverstanden over kernenergie maken het moeilijk om publieke goedkeuring te verkrijgen. Tot nu toe heeft alleen Finland een dergelijke opslagplaats gerealiseerd voor zijn eigen kernafval. Er ligt een kans voor Finland om ook voor andere landen opslagdiensten aan te bieden, wat niet alleen voordelig kan zijn, maar ook kan helpen bij het vergroten van de acceptatie van kernenergie.

Dit rapport wil een serieuze discussie starten over deze mogelijkheid, met als doel uiteindelijk wetgeving aan te passen om dit te ondersteunen. Het biedt de nodige feiten en inzichten voor deze belangrijke discussie.

Rauli Partanen is een Finse freelance onderzoeker, schrijver en analist die zich toelegt op het energiedebat. Hij is oprichter van Think Atom, een denktank/onderzoeksinstituut dat de mogelijkheden van kernenergie exploreert voor een koolstofvrije wereld.

Inschrijven

Om in te schrijven voor het webinar stuurt u een email aan info@thinkatom.net. 

U ontvangt vervolgens de link voor het webinar. Deelname is gratis.

Share this event

bottom of page