top of page

Onderteken deze brief!

Iedereen die kernenergie omarmt als deel van de oplossing voor de klimaatopwarming kan tekenen. De brief wordt overhandigd aan eerste minister Alexander De Croo en de partijvoorzitters die onderhandelen over een nieuwe regering.

OPEN BRIEF

Technologieën uitsluiten is de foute aanpak: schrap de wet op de kernuitstap.

Geachte kiezer, geachte toekomstige regering,

De laatste jaren was nieuws over kernenergie niet te vermijden: eerst was er het koste wat kost doorduwen (i) van de kernuitstap, dan het alsnog moeten verlengen (ii) van 2 reactoren, en recentelijk nog op COP28 de belofte om de huidige globale nucleaire capaciteit tegen 2050 te verdrievoudigen (iii).

Hoewel de internationale gemeenschap en menig wetenschappelijk orgaan, waaronder  zowel het Intergovernmental Panel on Climate Change als het International Energy Agency, zich zeer positief uitspreken over de bijdrage van kernenerg
ie in de strijd tegen klimaatverandering, neemt België een meer surrealistisch standpunt in op dit vlak.

We zijn wereldleiders in het onderzoek naar geologische berging in kleilagen, maar de politiek weigert deze oplossing te accepteren (iv).


We willen onze klimaatdoelstellingen halen, maar we bouwen nog steeds gascentrales.


We organiseren in Brussel dit voorjaar nog de eerste wereldtop over de globale uitbreiding van kernenergie, maar we sluiten operationele centrales én nieuwe reactoren bouwen is in ons land nog steeds bij wet verboden.

Hier willen wij publiek een standpunt innemen en oproepen om deze contraproductieve benadering van kernenergie te verbreken.


Kernenergie is immers even veilig als hernieuwbare energie (1), even goedkoop als hernieuwbare energie (2) -en levensduurverlengingen zijn hét goedkoopst-, er is een globale wetenschappelijke consensus over de berging van nucleair afval (3), en elders in de wereld worden zogenaamde Small Modular Reactor (SMR’s) gebouwd om vóór 2030 of begin jaren ‘30 op te starten (4), niet pas tegen 2045 zoals sommigen beweren.

In tijden waar we álles uit de kast moeten halen om meer propere energie te produceren kunnen we het niet veroorloven om een technologie af te schrijven en uit te sluiten terwijl deze objectief een sterke meerwaarde kan leveren.

Het schrappen van de wet op de kernuitstap is een absolute noodzaak om op een eerlijke, technologie-neutrale, en objectieve manier de uitdagingen van de toekomst vast te pakken.

Over de auteur:

Vincent Van der Heyden is nucleair expert voor WePlanet België. Hij werkte als industrieel ingenieur 7 jaar in de kerncentrale van Doel. Nu studeert hij voor bio-ingenieur en doet hij sporadisch aan wetenschapscommunicatie op Youtube. 

Voetnoten:
De voetnoten in dit document verwijzen naar een factsheet met achtergrond en bronnen. U kunt die hier downloaden:

bottom of page