top of page
texture-00008.webp

 OPEN BRIEF 

Dringende oproep om wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van NGT's niet te blokkeren in het EU-parlement

Geachte EU parlementsleden,
 

In deze tijden van klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies en hernieuwde voedselonzekerheid is een wetenschappelijke en op bewijs gebaseerde aanpak in elk opzicht essentieel. Nu meer dan ooit moeten we boven ideologie en dogmatisme uitstijgen. Daarom dringen wij er bij het Europees Parlement op aan om bij de belangrijke stemming die in de komende weken op de agenda staat (op 24 januari in de ENVI-commissie en op 5 februari in de plenaire zitting) de voordelen van nieuwe genomische technieken (NGT's) te omarmen.

Als bezorgde burgers die geloven in de kracht van de wetenschap om ons leven en onze relatie met de planeet te verbeteren, vragen wij het Europees Parlement dringend om voor NGT's te stemmen en zo zijn beslissingen af te stemmen op de vooruitgang in wetenschappelijk inzicht. Conventionele veredeling voor klimaatbestendige gewassen (met kruising van bepaalde eigenschappen, daaropvolgende selectie en dan terugkruisen om ongewenste eigenschappen te verwijderen) is heel tijdrovend. Het duurt jaren, tientallen jaren zelfs. Die tijd hebben we niet in een tijdperk van klimaatcrisis. 

Er zijn ook veel planten die vanwege hun specifieke genetische eigenschappen zeer moeilijk te veredelen zijn met conventionele middelen, zoals fruitbomen, druivenstokken of aardappelen. Bovendien hebben die gewassen de grootste hoeveelheid schadelijke bestrijdingsmiddelen nodig om ze te beschermen tegen ziekten en plagen. Net zoals bij klimaatbestendigheid kunnen NGT's deze situatie drastisch verbeteren door gewassen weerbaar te maken tegen ziekten via nauwkeurige en doelgerichte bewerkingen van hun genetische code. Hierdoor worden Europa's ambitieuze en essentiële doelen op het gebied van vermindering van pesticidengebruik haalbaar, terwijl tegelijkertijd de opbrengsten van boeren beter worden beschermd. Het is dan ook geen verrassing dat veel Europese boeren - waaronder een groeiend aantal biologische producenten - enthousiaste voorstanders zijn van NGT's.

Daarom moeten snelle, doelgerichte en gunstige veredelingsmethoden worden toegevoegd aan de gereedschapskist van de plantenveredelaar. Het wetsontwerp over de regulering van NGT-planten is daarom een belangrijke stap die wij steunen met het oog op onze missie om milieuduurzaamheid in voeding, landbouw en energie te verbeteren. Het verantwoordelijke gebruik van NGT's dat deze wetgeving zou kunnen ontsluiten, kan aanzienlijk bijdragen aan ons collectieve streven naar een veerkrachtige, milieubewuste en voedselzekere toekomst.

NGT's houden een immense belofte in voor duurzame landbouw, verbeterde voedselzekerheid en innovatieve medische oplossingen. Maar evengoed zorgen ze voor nieuwe banen en economische welvaart. Uit een recent rapport blijkt dat een verbod op NGT's de Europese economie jaarlijks 300 miljard euro kan kosten aan "misgelopen voordelen" in verschillende sectoren. Dat is wat het afwijzen van wetenschappelijke vooruitgang ons kan kosten.

Wij ondergetekenden moedigen daarom Europese parlementsleden aan om in gesprek te gaan met de overweldigende meerderheid van boeren en echte experts, en niet met reactieve anti-wetenschapslobbyisten in de Brusselse bubbel. Wij vragen het Europees Parlement om de ondubbelzinnige hoeveelheid wetenschappelijke evidentie over NGT's in overweging te nemen en beslissingen te nemen die in het belang zijn van de Europese Unie en haar burgers. Steun voor NGT's zal niet alleen innovatie bevorderen, maar zal de EU ook positioneren als een leider in verantwoordelijke en op bewijs gebaseerde beleidsvorming over de hele wereld. Leiders in Afrika bijvoorbeeld houden nauwlettend in de gaten wat de EU beslist, net als Afrikaanse wetenschappers die klimaatbestendige cassave, banaan, maïs en andere basisgewassen hebben klaarstaan.

We vertrouwen erop dat het EU-parlement de antiwetenschappelijke angstzaaierij kan verwerpen en in plaats daarvan welvaart en vooruitgang omarmt.

Met achting,

Emmanuelle Charpentier, Nobel Laureate Chemistry, 2020

Jennifer Doudna, Nobel Laureate Chemistry, 2020

Sir Richard John Roberts, Nobel Laureate in Physiology or Medicine 1993

Steven Pinker, Johnstone Family Professor of Psychology at Harvard University

Peter Singer, Professor of Bioethics, Princeton University 

Roger D Kornberg, Nobel Laureate in Chemistry 2006

Craig Mello, Nobel Laureate Physiology or Medicine 2006

Peter Doherty,  Nobel Laureate, Physiology or Medicine 1995

Sheldon Glashow, Nobel Laureate, Physics 1979

Charles M Rice, Nobel Laureate, Physiology or Medicine 2020

Konstantin Sergeevich Novoselov, Nobel Laureate, Physics 1979

David Baltimore, Nobel Laureate, Physiology or Medicine 1975 

John Mather, Nobel Laureate, Physics 2006

Randy W. Schekman, Nobel Laureate, Physiology or Medicine 2013

Gregg L. Semenza, Nobel Laureate, Physiology or Medicine 2019

Takaaki Kajita, Nobel Laureate, Physics, 2015

May Britt Moser, Nobel Laureate, Physiology or Medicine 2014

Edvard Moser, Nobel Laureate, Physiology or Medicine 2014

Jerome I. Friedman, Nobel Laureate, Physics, 1990

Christiane Nusslein Volhard, Nobel Laureate, Physiology or Medicine, 1995

F. Duncan M. Haldane, Nobel Laureate Physics 2016

Lars Peter Hansen, Nobel Laureate Economics 2013

Eric S. Maskin, Nobel Laureate, Economics 2007

Sir Oliver Hart, Nobel Laureate Economics 2016

Edmund S. Phelps, Nobel Laureate, Economics 2006

Mario R. Capecchi, Nobel Laureate  Physiology or Medicine 2007

Martin Chalfie, Nobel Laureate Chemistry 2008

Barry J. Marshall, Nobel Laureate Physiology or Medicine 2005

Harold E. Varmus, Nobel Laureate, Physiology or Medicine, 1989

George F. Smoot, Nobel Laureate Physics 2006

Hartmut Michel, Nobel Laureate, Chemistry 1988

Erwin Neher, Nobel Laureate, Physiology or Medicine 1991

Barry Clark Barish, Nobel Laureate Physics  2017

Eric F. Wieschaus, Nobel Laureate, Physiology or Medicine, 1995

Brian Kobilka, Nobel Laureate, Chemistry, 2012

Kurt Wuthrich, Nobel Laureate, Chemistry, 2002

Fynn Kydland, Nobel Laureate, Economics 2004

 

+ meer dan 1,000 wetenschappers.
Om de volledige, nog steeds groeiende lijst te zien, klik hier.

 

Brief werd gecoördineerd door Hidde Boersma, Ph.D.  voor WePlanet

Ook tekenen?

De open brief staat open voor wetenschappers, onderzoekers en andere relevante stakeholders. 

Om uw handtekening toe te voegen klikt u hier

bottom of page