top of page
pexels-kaye-meister-1327786.jpg
ec8682684fa32daf00c4ee2bf40b8693.jpg

LIBERATE NATURE...

Menselijke vindingrijkheid heeft ons gezonder, rijker en meer verbonden gemaakt. Helaas tegen  een verschrikkelijke prijs: onze planeet ziet af. Het verhaal van onze vooruitgang is ook een verhaal van de ineenstorting van natuur, milieu en klimaat.

 

Wat als het niet zo zou hoeven zijn? Wat als we 10 miljard mensen zouden kunnen voeden en tegelijkertijd de aarde opnieuw zouden kunnen laten bloeien? Wat als we overvloedig energie zouden kunnen produceren en tegelijkertijd ons verwarmende klimaat zouden kunnen afkoelen? Wat als we de mensheid konden verheffen én de natuur bevrijden?

Vandaag de dag hebben we voor het eerst in de geschiedenis de middelen om dit allemaal te doen. Als we dapper genoeg zijn om ze te gebruiken, kan er iets uitzonderlijks gebeuren.

7ce686d34f4e1c9274a08d8576cf255f.jpg

ELEVATE HUMANITY...

Een radicale verandering in onze relatie met land is de sleutel. We moeten onze voetafdruk concentreren om ruimte te maken voor een overvloedige natuur.

We moeten prioriteit geven aan beleid en technologieën die deze verschuiving mogelijk maken en de wildernis terugbrengen in de ecosystemen en habitats van de wereld.

Tegelijkertijd moeten we bevestigen dat de hele mensheid - vooral in het Zuiden - recht heeft op welvaart en welzijn.


We erkennen en steunen de ambities van honderden miljoenen mensen die in armoede leven om te genieten van de voordelen van het moderne leven.

2925163a91dd4c1347eab891cc419814.jpg

WAT WIJ WILLEN

We strijden voor een bloeiende natuurlijke én menselijke wereld. Radicaal beter landgebruik maakt dit mogelijk. We moeten veel dingen tegelijk doen. Maak gebruik van schone energie en keer de klimaatverandering om. Hervorm de voedselproductie en spaar het land. Breng verloren soorten terug en herwilder. Ondersteun de aspiraties van opkomende landen om vooruit te komen in het leven.

fdb78fc4c14c921e5c236f8011aea251.jpg

GLOBALE WELVAART

 

Eén op de tien mensen leeft in extreme armoede. Toch verdient iedereen een goed leven. Er wordt veel gepraat over het waarborgen van menselijk welzijn, maar internationaal beleid zet vaak een rem op ontwikkeling in het Zuiden. Dat is niet alleen een schande voor de mensen die daar wonen. Armoede is schadelijk voor de natuur.  Welvaart maakt het mogelijk om die te beschermen. 

 

We willen dat alle mensen kunnen genieten van welvaart en welzijn. Dus laten we nu een einde maken aan armoede.

 

 • Zorg voor een overvloedige en betaalbare energievoorziening voor de armen. Maak een topprioriteit van meer toegang, lage kosten en betrouwbaarheid in landen met lage inkomens.

 • Maak koolstofvrije energie haalbaar. Het rijke deel van de wereld moet werken aan de groei van alle opties voor schone energie in opkomende landen.

 • Steun de modernisering van de landbouw om de voedselzekerheid te verbeteren, armoede uit te roeien, economische ontwikkeling te bevorderen en de natuur te beschermen.

 • Versterk de veerkracht tegen extreme weersomstandigheden, aangezien mensen in armoede extra kwetsbaar zijn door een gebrek aan middelen om zichzelf te beschermen.

 • Leg de focus binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking op het uitbannen van armoede en het verbeteren van de levenskwaliteit.

ec8682684fa32daf00c4ee2bf40b8693.jpg

SCHONE ENERGIE VOOR IEDEREEN

Meer dan twee derde van onze uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van energieproductie en -gebruik. Dit is vooral te wijten aan de verbranding van kolen, aardgas en olie, die onze gezondheid en ons milieu schaadt. Tot nu toe heeft Europa niet veel vooruitgang geboekt, terwijl het energie duurder en minder betrouwbaar heeft gemaakt. Dit is geen voorbeeld voor de rest van de wereld.

Menselijk welzijn hangt af van de beschikbaarheid van betaalbare en betrouwbare energie. Laten we dus een overvloedig en schoon energiesysteem creëren met een kleine ecologische voetafdruk!

 • Verminder de CO2-uitstoot tot een niveau dat verenigbaar is met de Overeenkomst van Parijs. Beleid moet gericht zijn op resultaat, niet op technologie.

 • Versterk het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en breid het uit naar meer sectoren, zoals huisverwarming en transportbrandstoffen.

 • Vermijd 'koolstoflekkage' en zet een systeem op van belasting op geïmporteerde goederen en diensten aan de Europese grenzen uit landen met een hogere uitstoot.

 • Stop de discriminatie van kernenergie, een effectieve en bewezen manier om fossiele brandstoffen uit te bannen en de uitstoot te verminderen.

 • Ondersteun nieuwe, schone technologieën en innovatie op een slimme en efficiënte manier.

 • Voorkom energiearmoede en zorg voor een rechtvaardige overgang, vooral voor degenen die het hardst worden getroffen.

Global Prosperity
Clean Energy
whatwereabout
Land sparing agriculture
Set nature free
achtergondreplanet.jpg
00c0e8ab58dd28c25607d091ffa0bd59.jpg

LANDBESPARENDE LANDBOUW

 

Meer dan de helft van al het bewoonbare land wordt gebruikt voor landbouw: gewassen verbouwen, weilanden voorzien, veevoer produceren. Als we doorgaan met het uitbreiden van de huidige landbouwpraktijken en vleesrijke voedingspatronen, is er binnenkort geen wildernis meer over. Er is geen ontkomen aan: de grootste bedreiging voor wilde dieren en natuur is de landbouw.

 

Toch kunnen we een groeiende wereldbevolking voeden en tegelijkertijd ruimte creëren voor ecosystemen om zich te herstellen en te floreren. Laten we de manier waarop we voedsel produceren veranderen!

 

 • Stop landbouwuitbreiding. Omarm nieuwe eiwitbronnen, ondersteun diëten die rijk zijn aan groenten en moedig slimmer gebruik van landbouwgrond aan. 

 • Schaf vleessubsidies af. Investeer in alternatieve proteïnen om dierenleed te verlichten en zowel de uitstoot als het gebruik van land en water te verminderen.

 • Verander beperkende, verouderde regelgeving zodat Europeanen kunnen deelnemen aan voedselinnovatie en moderne gentechnologie kunnen gebruiken met voordelen voor het milieu.

 • Concentreer landbouw op de meest productieve gronden en maak duurzame intensivering mogelijk. Geef minder productieve gronden aan landbouw met een lage opbrengst of geef ze terug aan de natuur.

 • De halve aardbol opnieuw verwilderen en beschermen. Gebruik land dat gespaard blijft van landbouw voor het behoud en herstel van ecosystemen gericht op het vergroten van de biodiversiteit.

8d57060e3092d30088a2f0e2ebb9255a.jpg

BEVRIJD DE NATUUR​

 

Te veel land wordt gebruikt om voedsel of energie te produceren. Ondanks onze steeds erger wordende ecologische crisis dwingt het huidige beleid boeren en landeigenaren tot verouderde praktijken die onze ecosystemen voortdurend bedreigen. Vandaag de dag is natuurbehoud bij lange na niet genoeg. We moeten het beter doen.

Door manieren te vinden om energie en voedsel te produceren op veel minder land, kunnen we meer wildernis creëren. Laten we de natuur herstellen, ontbrekende soorten herintroduceren en het land opnieuw verwilderen!

 • Heroriënteer de miljarden die jaarlijks worden uitgegeven aan subsidies voor dierlijke landbouw om in plaats daarvan herwildering en natuurherstel te ondersteunen.

 • Werk aan grootschalig natuurherstel. Maak een Europees herverwilderingsplan. Besluitvormers moeten natuurherstelprojecten op landschapsschaal plannen en financieren.

 • Streef naar klimaatherstel. Op schaal kunnen natuurlijke klimaatoplossingen genoeg koolstof onttrekken om onze uitstoot nettonegatief te maken en zo ons klimaat te helpen herstellen.

 • Financier een rechtvaardige transitie. Geef gulle steun aan werknemers en gemeenschappen - niet aan industrieën uit het verleden - om te zorgen voor een herboren Europa waar mensen beter af zijn.

 • Versterk de democratie. Stel lokale stakeholders in staat om deel te nemen aan herverwildering door middel van overleg of vormen van participatieve democratie.

bottom of page